Poszukiwani eksperci

Telewizja Życia szuka ekspertów, którzy chcą się wypowiedzieć, czyli wszystkich ludzi uznających wyższe wartości. Chcą wspierać ten ruch budować wiedzę i tożsamość w narodzie. Jeżeli…