Jesteśmy rdzennymi tej ziemi, idziemy od przodków naszych Lachów, Szczytów, Ariów, otrzymujemy to co mamy zrobić także pozostałych rdzennych na planecie. Zaczynamy od nas, ale energetycznie także z innymi obudzonymi ludźmi wspieramy działania na świecie. Wojnę wygraliśmy, prawie bez walki, obecnie przed nami czas, w którym czyści się ziemia z kultów, które wytworzyły przez pokolenia pieniądz, zabijanie życia i władzę, które zawładnęły ludzkością, bez ich zgody i wiedzy, gdyż poprzez trucizny w powietrzu, ziemi, żywności, lekach i modyfikacji DNA ze zwierzętami, razem z patriarchatem i matriarchatem, rozdzielano nas stopniowo idąc od imperium, poprzez najazdy rzymskie, wytworzenie sztucznych granic dzielących nas od Polachów z krajów tzw. słowiańskich (Sławiańskich – popr. nazwa), stopnieliśmy podczas rozbiorów narodu do kraju.

Poprzez fałszywe ustroje i państwowość, degradowano nas dalej, bez względu na zasługi, bezprawnie grabiąc nasze ziemie w dziedzictwie nam zostawione i stopniowo ośmieszając naszą kulturę rdzennych tu ludów. Plan korporacji był jasny, ale nie mogliśmy z tym nic zrobić, bo jednocześnie wprowadzano narzędzia, które usypiały ludzi i kodowały od dzieci, edukację, kinomatografię i media, poczucie bezbronności, zniewolenia, niskie poczucie własnej wartości, jednocześnie umacniając rolę i wartość narzędzi, które uzależniały ludzi od wygody, pozornego zaopiekowania ze strony rządów.

Wszystko było jeszcze bardziej skomplikowane przez restrykcyjne i bezprawne przepisy, sienie strachu i zaostrzania rygorów, także skarbowych, energetycznych, i komplikacji prawnych. Trudno w to uwierzyć, ale dużą rolę odegrała tu sztuczna inteligencja, która służyła poprzez internet do inwigilowania, analizy danych i tworzeniu automatycznych narzędzi do przejmowania uważności ludzi i kierowania jej na sztuczne, pozbawione kontaktu z ziemią i życiem „błyskotki” Nabraliśmy się, podążyliśmy drogą bez honoru, godności i sprzedaliśmy się pieniądzowi, który ostatecznie nam zabrano, a służył on tylko tym, którzy podążali za władzą, posiadaniem dóbr, eutanazją społeczną.

Stało się to bez świadomości ludzi, bo rodzili się już w zepsutym systemie, który poprzez zabrudzenia tego świata, brak dostępu do wiedzy o prawdziwej tożsamości, zatracał rodziny i ich dzieci podążały już za fałszem, obłudą oraz układami, traktując je jako normę. Doprowadzono nas do rozbijania związków, rodzin, masową emigrację, zastąpienie rolników supermarketami i oddzielając mieszkańców od zdrowej żywności. Poprzez technologię, kontrolę umysłu i zagęszczanie sieci elektroenergetycznych w eterze (składnika powietrza i rozbijaniu jego struktury tzw. antymaterią przez CERN (akceleratory cząsteczek od 52 roku).

Jest wiele poziomów na których przez wieki i wojny, niewolono nas, po 45 roku poprzez kierowaną do niewolniczej pracy edukację oraz trendy nałożone na kraj ustrojami i wczepioną w politykę religię, a następnie zmiany ustrojowe oraz tzw. nowoczesności i pracę dla obcych koncernów (co energetycznie niewoliło nas jeszcze na umowach przyzwoleń). To czego nie wie jeszcze Polak, to sfałszowany język, którym mówimy do siebie transem, ale to zaburzenie dotyczy także innych krajów świata (nie zdążyłem zbadać jeszcze ilu).

Na prawie naturalnym, które jest pochodne prawu życia www.prawo.zycia.pl (z duszy i z jedni), odbudowujemy z grupą ludzi, którzy dostają przekazy i jasnowidzów, stare, zapomniane wartości, które gwarantowały radość, dostęp do uczuć, tradycji, innowacyjność, prawdziwą przedsiębiorczość, wzajemność i poszanowanie (www.lachici.pl, www.lachia.pl), gdzie już wychodzimy do innych krajów, by w perspektywie czasu od nas zależnego, odnowić moc korzeni rodów i relacji, które mieliśmy za czasów Taarii (Tartarii) czy też Lachii (Lechia to fałszywa nazwa) od Lachitów, wcześniej Szczytów i Ariów. Tworzymy zasoby i odnawiamy prawdziwą jedność, gdzie wiecznie żywe „Jeden za w wszystkich, wszyscy za jednego” oraz  „Bóg Honor Ojczyzna” stanowiło Prawedę, gdzie szacunek do mocy miłości naszych przodków i ich wkładu w los świata miał znaczenie i dla nas, ich potomków, powinien mieć szczególne.

Kierujemy się prostymi, prawnymi działaniami, a także chcemy angażować urzędy, tworząc programy pn. „Urzędy Życia” www.urzedy.zycia.pl. Jednym z ważnych elementów jest zaangażowanie polonii, którą aktywujemy krótko po tym jak odbudujemy podstawowe funkcje narodu, stosując zasadę „łączmy się w miłości, prawdzie, wdzięczności, tożsamości, a później złączymy się na pozostałych”.

Zależy nam na powrocie do natury, odnowie tradycji, szacunku do ludzi i na powrót łączeniu ich w rodziny, grupy rodzin i jedność narodową, dla dobra ludzkości, którą także bierzemy w uważność, bo to my idziemy z płomieniem prawdziwej wiary w ludzkość i mamy całą moc w sobie. Tworzymy dwie ścieżki, z których jedna jest rdzenna, którą opisałem, a kolejna jest przejściem z systemy to „Rodziny Ludzi Żywych na Planecie”, prawdziwych języków i historii, z odzyskaniem energii i materii oraz ukradzionych dóbr na wielu poziomach.

pozbawione wywoływanych sztucznych i sterowanych konfliktów, najazdów i katastrof , które miały nas poróżnić, by łatwiej było nas było zastąpić, by m.in. przejąć pełen dostęp do zasobów naturalnych za pomocą marionetek siedzących na stołkach m.in. w postaci tzw. MINI-STERÓW 😉 Idziemy ku wszystkim grupom zawodowym, bo w każdej prawdziwi ludzie walczyli, a reszta była tylko nieświadoma swojej nieświadomości i popadała w biorobotyzm na zlecenie systemu i tej obłudy, którą im wraz z korporacyjno-mafijnyjnymi układami biznesowo-religijnymi ofiarował. Wraz z fundacją „Planeta Życia” www.planeta.zycia.pl, przy pomocy stażystów i praktykantów z uczelni wyższych, stworzyliśmy substytut struktury kraju, działający na zasadzie rodziny, w którym rdzenni będą mieli możliwość wyleczenia się zraum, bezświadomości, odzyskaniu swobody i tożsamości od przodków i w późniejszym okresie swojego dziedzictwa.

Obecnie ruszamy z tzw. Narodowym Programem Odbudowy K-Raju „Pomóż mi Polsko”, którego ulotkę do rozprzestrzenienia przedstawiamy poniżej do pobrania. to już idzie na cały kraj, jednoczymy ludzi na wielu poziomach www.jednosc.narodu.pl, a także prowadzimy referenda www.referendum.narodu.pl. dostępne są sieci życia, które mają zastąpić stare układy i zależności i skupić się na prawdziwych z serca ludziach, od dziecka często czujących że z tym krajem można zrobić dużo więcej przy tak dużym potencjale.

W trakcie warsztatów odbudowujemy moc mężczyzn i kobiet (www.warsztaty.mocy.pl, www.warsztaty.zycia.pl, ), a inne inicjatywy zmierzają do tego by odbudować czucie w narodzie, gdyż poprzez zatrucia i oddalenie się od wartości, utracili oni swoją prawdziwą energię, nawet tego nie czując, czyli stopniowo zapadali w hipnozę zbiorową i sen, a śpiącego łatwo zabić, otruć czy okraść. Mamy już przygotowane programy rehabilitacji energetycznej, mentalnej i zdrowotnej www.turnusy.zycia.pl, www.sanatoria.zycia.pl, www.oazy.zycia.pl, a także wdrażamy lokalną czucio-walutę, www.waluta.zycia.pl, która już tym razem godnie, bez czczenia fałszywych bogów korporacyjnych, komplementarnie uzupełni braki na bazie kooperatyw www.kooperatywy.zycia.pl.

W ramach programu odtwarzania przestrzeni życiowej, proponujemy program Architekci Życia www.architekci.zycia.pl, wraz z komplementarnym do tego programem Osad, Wiosek, Miast Życia, www.osady.zycia.pl, www. wioski.zycia.pl, www.miasta.zycia.pl (w budowie). Całkowicie zaprzeczamy możliwości unowocześniania i cybernetyki na każdym poziomie i rozwoju technologii komputerowych, mając na względzie nasze i młodsze pokolenia, które pokazały czym jest uzależnienie od gier komputerowych, pornografii, kinematografii (zbrodni tego świata), napędzanych przez obcą telewizję, pracującą na zlecenie agregorów. Wszystko to deprawowało to rdzenne i suwerenne wartości, przez które Polacy się zagubili popadając w półprawdy na polach myśli, mowy, czucia, czynu, a także bierność i ślepe spojrzenie na otaczającą ich rzeczywistość. wartości, ale także będących narzędziami sterowania tzw. ekonomią korporacji, rozbierającej kraj i naród z tego co najcenniejsze.

Na szczęście nadszedł COVID, który wraz ze wzrostem wibracji planety, która jako nasza Matka Ziemia, za nami staje i przecież poprzez to że nas karmi i z niej się urodziliśmy jest prawdziwa. Dlatego poprzez zwiększenie wibracji, sprzyjające portale światła z galaktyki i niespotykany od tysięcy lat układ planet, sprawia, że ludzie budzą się budzą się bardzo szybko, a szczepionki w większości przypadków, stanowią tylko potwierdzenie, że Polacy mają dobre geny, które przezwyciężą wszystko. Ma to swoją cenę, ale taki był wybór wielu, tak wybrali i nie możemy być na nich źli, bo ich dusza zadecydowała, że w następnym przejściu do świata, dostąpią do tych co się urodzą, by stanowić nowe pokolenie młodych i gotowych do odbudowy świata ludzi. My, starsi, którzy z mądrości źródła w nas, mamy potencjał życia, posprzątamy, bo przecież zostawiono nas z tym wszystkim samych, byśmy właśnie sami mogli sobie z tym poradzić ;), sami także weszliśmy do tego bagna, i chociaż nieświadomie, to na nas spoczywa obowiązek utorowania drogi młodszym, których obdarzyliśmy truciznami tego świata poprzez przyzwolenia, obojętność i oddalenie od wartości.

Otwieramy telewizję, a na czas odbudowy, możemy zastąpić programy telewizyjne sprytnymi urządzeniami, które zastąpią media telewizyjne, mamy już do tego zbudowaną technologię (ok. 350 zł/urządzenie). Koszty Oaz Życia, Osad, Turnusów i Sanatoriów oraz całej tej infrastruktury, poprzez lokalne organizacje, mają być dostępne z systemu, m.in. poprzez system pozwów, które mają za zadanie zmienić lokację zasobów w kraju i za granicą, ale także za pomocą inwestorów, którzy są z serca i prawdy www.inwestycje.zycia.pl, na prawie, którego jeszcze nie znają inne kraje, a które niedługo się im objawi i zmieni się rzeczywistość. Fałszywi liderzy odpadają, energia jest tak silna, że sami się zjadają, w trakcie zjedzą lub odstąpią od kultów, którym jeszcze podlegają (władzy, pieniądza, śmierci, czyli zabijaniu życia na wielu poziomach i wymiarach życia). Przygotowujemy specjalny cykl „Badań Komplementarnych” 2 miesięcznych, we współpracy z uczelniami, które mają na celu wyodrębnienie narzędzi do naprawy kraju, które także stanowią podstawę do rozliczeń i odkrywania prawdy prawd, czyli Prawedy.

Wszystkie narzędzia do szybkiego wyjścia z systemu, z zapewnieniem prostych narzędzi do zmiany przestrzeni i odtrucia mentalnego i uzyskania suwerenności, wraz z powrotem do narodowości przodków znajdują się TUTAJ: www.do.zycia.pl.

Najbardziej zależy mi na tym, byśmy mogli razem w jedności i sile wychowywać następne, piękne pokolenia. Kiedyś, daleko patrząc, sami się nimi staniemy, więc tak po prawdzie, budujemy świat dla siebie nie tylko w tym wcieleniu (dla ludzi, którzy tego jeszcze nie odkryli, zdążą to zrobić, za tego lub następnego życia ;). My wychodzimy od ludzi, którzy tak jak ja działają z przekazów, które źródło wielu w Polsce daje obficie. Odtwarzamy też pradawne, ukradzione przez katolicyzm święta www.swieta.zycia.pl, a także kręgi mocy www.kregi.mocy.pl, www.mapa.kregi.mocy.pl, we współpracy z archeologami (tu jeszcze etap początkowy, ale krok po kroku). Miejsca pochówków, mają być realizowane na bazie tzw. Parków Życia www.parki.zycia.pl, a współpracujące firmy, które już nie chcą pieczętować krzyżem fałszywego Jezusa grobów, to m.in. działalność jednej z pięknych osób, działających aktywnie dla K-Raju, Miniki: www.twoja-sciezka.pl.

Inne nasze działania:

W ramach współpracy międzynarodowej, zabieramy się do ogłoszenia Światowego Kongres Życia: www.world-congress.ilfe
Strona tożsamości narodowej: www.lachici.pl, www.lachia.pl
(tu mamy zamiar złączyć nas wszystkich Słowian, Sławian, Polan, Lechitów, czyli rdzennie prawdziwą nazwą LACHÓW / LACHITÓW)

Kilka map, które obrazują strukturę pracę w terenie, zebraną pod: www.mapy.zycia.pl

Strony dla poszczególnych grup zawodowych: w uzupełnieniu, wśród nich są naturalnie górnicy. Tu stawiamy na nowe zawody, ale także na odzyskanie kontroli nad zasobami kraju.